Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację czasowego zawieszenia działalności uczelni Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – Technika –Informatyka nie odbędzie się w tym roku. Kolejna XVIII edycja konferencji zostanie zorganizowana w 2021 roku. Będziemy o tym informować w kolejnych komunikatach.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów, które będą opublikowane jak dotychczas w czasopiśmie naukowych Edukacja – Technika – Informatyka. Warunki publikacji artykułów w roku 2020:

 • 1) przyjmujemy teksty napisane wyłącznie w języku angielskim;
 • 2) za publikacje w tym roku nie pobieramy opłat;
 • 3) zwiększamy limit objętości publikowanych tekstów do 10 stron.
 • 4) edytorskie zasady przygotowania artykułu pozostają bez zmian i znajdują się
 • na stronie czasopisma pod adresem:tutaj

  Karta zgłoszenia artykułu do czasopisma znajduje się pod adresem: Karta zgłoszenia - wystarczające jest elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia (nie jest konieczne przesyłanie jej w wersji papierowej do redakcji). Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji: keti@ur.edu.pl.


  Z wyrazami szacunku,
  Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – przewodniczący komitetu naukowego
  Dr Waldemar Lib – sekretarz naukowy